De geboorte van Sparkle Paradise als Circulair Platform voor Creativiteit en Co-Creatie vanuit de Nieuwe Energie

Het is alweer 4 jaar geleden dat ik ontdekte dat ik over moest stappen van lineair naar circulair werken, zowel in mijn leven als in mijn onderneming. Het begon ooit in mijn pubertijd allemaal zo onschuldig en opwindend met bewust en moeiteloos creëren en op magische wijze alles wat ik wenste leren manifesteren. Maar de kern van alle leringen die daarover gaan is: geef je innerlijke afstemming de hoogste prioriteit boven alles.

“De kern van alle leringen die over bewust en moeiteloos creëren gaan is:
Geef je innerlijke afstemming de hoogste prioriteit boven alles.”

– Mariëlle Duijndam –

In de praktijk bleek dat allemaal veel makkelijker gezegd dan gedaan. Want dat houdt in essentie in dat je je ware Zelf in elk moment gaat toelaten om door jou heen te stromen. Dat deel van jou dat niet-fysiek bewustzijn is en in ultieme vrijheid leeft. Dat deel van jou dat de Creator is van jouw realiteit. Dat deel van jou dat geen hogere macht of autoriteit boven zich kent. Jouw goddelijke IK BEN Essentie. Het deel van jou dat heel en compleet en tegelijkertijd altijd groeiende is. Pure perfectie die alleen maar meer en meer van zichzelf wordt om zichzelf te kunnen ontdekken, ervaren en beleven. Je weet wel, dat deel…

Een lineaire dienaar

Die pure liefdevolle kern van mij was er altijd al. Het was alleen een totaal ander verhaal om haar ook echt toe te durven laten, te voelen, te belichamen, tot expressie te brengen, te delen en te laten zien. Te vaak had ik ervaren dat mensen daar helemaal niet mee om konden gaan. Of beter gezegd: ik kon er zelf nog niet in blijven staan omdat ik vergeten was dat ik onvoorwaardelijk van mezelf mocht houden, ongeacht wat dan ook. Ik was erin getraind om mezelf en anderen van voorwaardelijke liefde te voorzien, op basis van de behoeften die ikzelf en andere mensen om mij heen voelden. Ik was een dienaar.

Ergens heeft dat altijd diep in mijn systeem gezeten; het verlangen om mensen te willen dienen. Alleen in dit leven kwam ik er al vroeg achter dat die aanpak niet meer ging werken voor mij. Althans, niet meer op de oude manier.

Een dienaar werkt lineair. Een dienaar gaat uit van een bepaald startpunt gebaseerd op de huidige realiteit. En dan gaat de dienaar alles uit de kast trekken om degene(n) die hij/zij dient naar een ander gewenst punt toe te (bege-)leiden. Dat vraagt vaak veel van de dienaar. De dienaar neemt zo ook heel veel energieën en lasten en problemen over die niet van hem/haar zijn.

Ik ging eraan onderdoor. En ik weet dat ik daarin niet de enige ben. Velen onder ons zijn tot de conclusie gekomen dat het niet meer werkt om een lineaire dienaar te zijn. Die tijd is voorbij. Die energie wordt niet meer ondersteund. Maar in plaats van onszelf terug te trekken en onze kwaliteiten, gaven en giften verborgen te houden, blijkt het eigenlijk te gaan om een noodzakelijke bewustzijnsverschuiving. Onder andere van lineair naar circulair.

Circulair leven

Wanneer je werkelijk circulair begint te leven en werken is er alleen maar NU. In plaats van een lineaire horizontale lijn, ga je nu leven in de circulaire verticale lijn. Tijd is niet meer uitgestrekt over een bepaalde periode. In plaats daarvan leef je in het besef dat alles NU is: verleden, heden en toekomst. Wanneer je hier vanuit gaat, dan valt de noodzaak weg om iemand van A naar Z te begeleiden. Ze zijn tenslotte tegelijkertijd al in A én in Z. Het enige waar ze aan herinnerd dienen te worden, is dat ze zowel in A als in Z al aanwezig zijn. Het is geen weg meer die afgelegd dient te worden, of punten die verdiend moeten worden of karma dat eerst opgeruimd moet worden. In plaats daarvan gaat het alleen nog maar over de acceptatie en het toelaten ervan.

Een Master heeft zich de kunst van het circulair leven volledig eigen gemaakt. Of beter gezegd: de master heeft geaccepteerd dat hij/zij deze kunst altijd al beheerst heeft. Om er vervolgens bewust en moeiteloos gebruik van te maken. Een Master is geen dienaar. Alleen een Master kan anderen werkelijk dienen.

“Only the Master can be of true service.
Everyone else is but a servant.”

– Adamus St. Germain –

Acceptatie van mijn Zelfrealisatie

September/oktober 2020 heb ik geaccepteerd dat ik een Master ben. Dat was de tijd waarin ik tot zelfrealisatie/verlichting kwam. Mijn menselijke zelf had niet langer het roer in handen. Deze gaf ik terug aan de Master in mij, zodat het menselijke deel van mij de Master kon gaan dienen. Door dat te doen kon ik eindelijk totaal tot rust komen. Niet langer vreesde ik dingen die mij zouden kunnen overkomen. Want ik wist nu 100% zeker dat er geen hogere macht was boven mij. Ik was zelf op die troon geklommen en had mijn kroon en scepter om mee te regeren, geaccepteerd. Dit was hele andere koek in vergelijking met bewust creëren vanuit mijn menselijke zelf. Dit was bewust creëren vanuit mijn goddelijkheid.

Vanaf dat moment ging het hard qua gewenste manifestaties. Ik kwam te wonen op een prachtige plek midden in de natuur omringd door superleuke mensen, clienten en geld stroomden rijkelijk naar me toe, ik hoef niets te doen en word puur betaald om mezelf te zijn, een nieuwe ‘twin flame’ liefde diende zich aan, ik voel me gelukkig, creatief, zeker, sensueel, vrij en levendig als nooit tevoren, contact met mensen is heel fijn en ook de relatie met mijn ex is nog altijd vol liefde en respect. Maar boven alles was er rust en stilte in mij. Er was geen ruimte meer voor drama. En wanneer het wel de overhand probeerde te nemen, was ik al vrij snel weer in staat om terug te keren naar de goddelijke IK BEN essentie in mij.

Wat er overblijft als circulair levende Master is het verlangen om mezelf tot expressie te brengen. Ik wil ruimte geven aan de in overvloed stromende creativiteit. Gedichten, verhalen en artikelen schrijven zijn grote passies van mij. Maar ook intuïtief spreken in het moment vanuit de meest heerlijke frequenties en gevoelens waar ik maar contact mee kan maken, doe ik graag. Daarnaast vind ik het heerlijk om vanuit spontaniteit met anderen in gesprek te zijn. Zonder vaste agenda of vast doel, maar gewoon vanuit verlangen en interesse om samen te zijn en te zien wat daar vanZelf uit voort komt.

Circulair platform voor creativiteit en co-creatie

Voor dit alles heb ik nu de ruimte gecreëerd. Sparkle Paradise is een circulair platform voor Creativiteit en Co-Creatie geworden. Centraal staan de volgende 6 woorden: Sensueel, Soeverein, Zijn, Ontwaken, Zelfrealisatie en Meesterschap. Dat zijn de thema’s die mij het meest interesseren en ik kijk er naar uit om in contact te komen met mensen die er ook intens blij van worden om hiermee bezig te zijn.

Misschien is het allemaal nog nieuw voor je en heb je geen idee waar ik het over heb. Dat maakt totaal niet uit. In je lichaam kun je voelen of er iets is dat je trekt. Je hoeft het niet te begrijpen. Het enige dat je hoeft te weten is het volgende: Sensueel en Soeverein in verbinding met je Zelf Zijn is de sleutel tot Leven in de Hemel op Aarde.

“Sensueel en Soeverein in verbinding met je Zelf Zijn is de sleutel tot Leven in de Hemel op Aarde.”

– Mariëlle Duijndam –

Wat die kernwoorden van Sparkle Paradise allemaal omvatten kan ik je niet even kort in dit artikel uitleggen. Vandaar dat ik je uitnodig om naar het centrum van Sparkle Paradise te gaan. Daar kun je er alles over lezen en de richting op gaan die jou nu aanspreekt. Uiteindelijk brengt alles je toch op hetzelfde punt: NU. De plek waar alles al is. En omdat alles er al is, hoeven we niets meer. Het enige dat ons nog rest is ontspannen, zodat we eerst onze eigen zelfrealisatie kunnen toelaten en vervolgens als creatieve, co-creërende Masters door het leven kunnen gaan. Ik ontmoet je graag bij een van de vele gelegenheden op dit platform. De Master in mij groet met liefde en plezier de Master in jou.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email
Ontvang het laatste nieuws in je mailbox
Nieuwsbrief

Als je het online Sparkle Magazine wilt ontvangen, vul dan dit formulier in.

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *