Van Binnen naar Buiten

“Er zijn twee soorten intelligentie:
een wordt verworven, zoals een kind op school
feiten en begrippen uit zijn hoofd leert,
door boeken en door wat de leraar zegt,
informatie verzameld uit de traditionele
en de nieuwe wetenschappen.

Zo’n intelligentie helpt je vooruit in de wereld.
Door je vermogen om informatie te bevatten
kom je onder of boven anderen te staan.
Met deze intelligentie drentel je door de velden
van kennis, erin en eruit,
en zo krijg je steeds meer aantekeningen op je staat van dienst.

Er is een andere staat, een die reeds
compleet is en die onaangetast is in jou.
Een bron wiens bassin overstroomt.
Een frisheid in het midden van de borst.
Deze intelligentie vergeelt niet
en stagneert niet. Zij is vloeibaar
en beweegt niet van buiten naar binnen
door het loden buizenstelsel van doorgrondend leren.

Dit tweede kennen
is een fontein
van in jou
naar buiten.”

Jaial al-Din Rumi
Perzisch dichter en mysticus
1207-1273

Moet er ooit iets uitgevoerd worden?

Vanmorgen kwam ik deze tekst tegen op Instagram via Jeanne Goossens. Hij resoneert heel sterk met mijn ervaring van NU. Een herkenning van die twee verschillende vormen van intelligentie. De een niet beter of slechter dan de ander. Maar wel compleet anders. Voor alles is een plek. Het is fijn om de eerste vorm van intelligentie te gebruiken om te leren hoe je bijvoorbeeld een brood kunt bakken. En het is fijn om je leven te kunnen leiden vanuit de tweede vorm van intelligentie. Een spuitende fontein die je voorziet van alles wat je wenst, van moment tot moment. Soms herkenbaar, soms onherkenbaar.

“Nee”, denk je soms bij jezelf. “Dit kan het niet zijn. Dit kan niet goed zijn. Hier moet iets anders voor in de plaats komen. Deze situatie, deze ervaring, dit gevoel, deze gedachte, dit verhaal, deze mensen, dit gedrag… dit kan beter.” Om het vervolgens op jezélf te nemen om hiervoor te zorgen. Met allerlei aanpassingen in jezelf en/of in de buitenwereld.

Maar wat nou als deze fontein ons altijd alleen maar datgene aanreikt wat beter voelt? Wat als de ervaring bedoeld is om juist toegelaten te worden, omdat dat er als vanzelf al voor zorgt dat alles fijner en fijner wordt?

En wat als je in het volgende moment opnieuw kunt volgen wat in dát moment weer fijner voelt? In plaats van hetgeen dat je bedacht had in het vorige moment, uit te gaan voeren?

Het ongeschreven woord vrij laten stromen

Ik merk dat ik steeds minder graag ‘leringen’ deel via het geschreven woord. Want wanneer iets geschreven wordt, dan wordt het echt. Dan wordt het al snel een soort regel. Regels die je wilt naleven. Concepten die je wilt toepassen, principes die je hanteert. Een lineaire werkwijze.

Stukje bij beetje verdwijnt het gevoel van Leven in Ultieme Vrijheid. In plaats daarvan wordt het dan een vorm van werken om als gevolg, uiteindelijk, te kunnen Leven in Ultieme Vrijheid. De omgekeerde wereld: van buiten naar binnen. In plaats van: van binnen naar buiten.

Het is de reden dat ik het laatste blok van de Opleiding tot Sprankelcoach 1,5 jaar geleden niet meer wilde creëren toen het moment daar was. En de reden dat ik hem niet wilde delen toen ik het op verzoek uiteindelijk toch gedaan had. Nog voordat ik eigenlijk echt besefte wat er gaande was, was ik al op een andere manier van leven overgestapt (van 3D naar 5D). Ik begreep het zelf ook niet, maar ik deed wat mijn fontein me van moment tot moment aanreikte en accepteerde het wanneer datgene wat ik wilde dat aangereikt zou worden, qua inspiratie tot creatie, niet aangereikt werd. Heel oncomfortabel wanneer je altijd geprobeerd hebt om beloftes na te komen en iedereen tevreden te stellen. En toch wist ik dat ik geen keus had, damn it!

Het maakte me woest dat sommige mensen het niet begrepen en me begonnen te beschuldigen van hele nare dingen. Het deed pijn, heel veel pijn. Ook nu springen de tranen weer in mijn ogen bij de herinnering. Dit delen is mijn manier van het verwerken, het een plekje kunnen geven. Mezelf eindelijk kunnen begrijpen.

Ik hoef door anderen niet begrepen te worden, hoe graag ik het ook zou willen. Het gaat gewoon niet altijd, hoe graag anderen het wellicht zelf ook zouden willen. Alles ontvouwt zich voor ieder van ons met perfecte timing.

We zijn geen stilstaande wezens, we zijn vibrationele wezens; energie in beweging. 

Er zijn maar een paar constante factoren in dit beweeglijke bestaan.

De 4 Wetten van Creatie volgens Bashar (gechanneld door Daryl Anka)

  1. Je bestaat
  2. Al wat is is Eén en de Ene is Al Wat Is
  3. Wat je uitzendt dat ontvang je terug
  4. Verandering is de enige constante met uitzondering van de eerste drie wetten

Als we die laatste wet gaan accepteren, dan kom je uit op een hele vloeibare manier van leven en een hele flexibele realiteit.

Vloeibare gesprekken die perfect passen bij dát moment

In gesprek en het Samen Zijn met jou ontstaan vanzelf de mooiste dingen. Dan zal ik je wellicht dingen vragen, dingen delen, dingen uitleggen, dingen aanreiken, of juist stil zijn… maar net wat op dat moment vanzelf vanuit de Stroom van het hart op komt borrelen. Niet om je iets te leren, maar om uiting te geven aan dat wat in dat moment vanuit de fontein aangereikt wordt. Wetende dat dat wat er aangereikt wordt datgene is wat fijner voelt en alles fijner maakt. Misschien niet direct voor jou, emotioneel gezien, maar wel gezien vanuit The Bigger Picture en de grotere Stroom die werkt via ons.

En die Stroom dat zijn wij Zelf. Onvoorwaardelijke Liefde die het beste met ons voorheeft. De Onvoorwaardelijke Liefde die we in Essentie allemaal zijn en die ons allemaal verbindt. Onvoorwaardelijke Liefde die alles altijd alleen maar fijner en fijner maakt. Iets dat we ons kunnen gaan beseffen wanneer we hier steeds meer vanuit gaan, ongeacht hoe dingen lijken te zijn en lijken te gaan.

Wanneer de storm weer is gaan liggen en de rit in de achtbaan achter de rug is die alles op z’n kop zette, dan zul je merken dat het er eigenlijk allemaal alleen maar beter op is geworden. Hoe anders soms ook dan verwacht. Het laten gaan van die ideaalplaatjes kan soms pijnlijk zijn, tijdelijk. Maar je komt er doorheen en wanneer de zon weer gaat schijnen dan zie je alles sprankelender en helderder dan je ooit gezien hebt en ben je dankbaar voor de hele ervaring en iedereen die daarin een rol gespeeld heeft.

Leven vanuit de Sprankelstroom

Ik ben heel blij met mijn innerlijke fontein en naar mate ik steeds meer leef vanuit die Stroom in het moment gebeuren er de mooiste dingen. Connecties met mezelf en met anderen op zo’n diep niveau. Zo stromend, zo vervullend, zo heerlijk, zo kloppend, zoveel herkenning bij elkaar. Verwondering over de manier waarop dingen zich ontvouwen zonder dat ik iets nastreefde en even later beseffen dat ik moeiteloos beland ben in de ervaring die ik eerder vanuit verlangen aandacht had gegeven. En dat door per moment de impuls in dat moment te volgen, hoe klein of ogenschijnlijk nietszeggend ook.

Mijn oog dat naar iets toegetrokken wordt, de impuls om daar te gaan zitten, de woorden die in me opkomen om uit te spreken nu ik daar zit, het gesprek dat hierop volgt, het samenkomen van onze harten en het groeien van onze vreugde gaandeweg, de uitnodiging die daarna het natuurlijke gevolg was… en zo gaat het door en door. Werkelijk waar hemels. Op een manier dat ik steeds het gevoel krijg dat ik op een nieuw platform aankom waarin nóg meer mogelijk is en nog meer te beleven valt.

Maar ook de momenten die daaraan vooraf gingen. Ik die iets vroeg, de ander die daardoor getriggerd werd, ik die daardoor weer een beetje ongemakkelijk werd, de neiging om uit het contact te gaan, even naar de WC gaan, terugkomen en vervolgens merken dat mijn oog naar iets toegetrokken wordt en de impuls volgen om daar even te gaan zitten, enzovoorts, zoals hierboven omschreven.

Alles mag gewoon via mij gebeuren. 

Van moment tot moment volg ik.

Kies ik dat wat iets beter voelt.

Magisch met een grote M.

In verwondering,
en bewondering,

Mariëlle

The following two tabs change content below.

Mariëlle Duijndam

Oprichter Sparkle Paradise | Co-Creatie Cirkel Visionair & Facilitator | Sprankelend Leiderschap | Onvoorwaardelijke Zelf-Liefde
Ik help mensen om in verbinding te komen met zichzelf, hun Essentie, Hoger Zelf, het Veld en elkaar. Hierdoor ontstaat een gevoel van Vrede-Met-Wat-Is en komt er ruimte om uit te gaan kijken naar wat we wensen en diep van binnen al voelen dat komen gaat. Door onszelf bewust energetisch af te stemmen op – en te openen voor – deze realiteiten die in potentie al aanwezig zijn in ons, kunnen ze moeiteloos en met plezier gaan manifesteren. Niet langer ben je gehecht aan een uitkomst in de toekomst, omdat je in het NU veel gelukkiger bent, meer geniet en meer sprankelend genot en vervulling ervaart. Neem gerust contact op.

Pin It on Pinterest