Ervaringen

in Sparkle paradise

Hieronder vind je ervaringen van mensen binnen Sparkle Paradise die op een anonieme manier beschreven zijn zodat we als Observator naar de vele kanten en aspecten van ons Zelf kunnen kijken. Iedereen vertegenwoordigt een stukje van Wie Je Werkelijk Bent.