Hieronder volgt de transcriptie van de audio-channeling via Mariëlle haar Essentie die hierboven te beluisteren valt.

Hallo,

Ik ben het hoger zelf van Mariëlle. Ik ben het bewustzijn dat meekijkt. Ik ben het deel van haar dat verbonden is met al wat is en overzicht heeft over het grotere geheel. Ik ben niet wijzer dan Mariëlle, niet beter dan Mariëlle. Mariëlle en ik zijn één. Wij leven en beleven het leven samen. Weliswaar allebei van een ander perspectief gezien, maar desalniettemin wel samen.

Soms ervaart ze mij heel duidelijk. Dan voelt ze zich verbonden met mij. Dan voelt ze mij door haar heen stromen. En voelt ze daar ook de heerlijke energieën van. De rust, de veiligheid, het weten, de stabiliteit. Zachtaardigheid, compassie, geduld, aanwezigheid. Wanneer ze met mensen werkt die speciaal contact met haar maken om aan hun eigen Essentie en Hoger Zelf herinnerd te worden, kan ik makkelijk door haar heen stromen, functioneren we volledig samen vanuit een samensmelting. Zij laat mij dan volledig toe in haar hele lichaam, waardoor de energie en de frequenties van de perspectieven die ik aanreik via haar, ook op Aarde landen. Op dit moment kan ze ook voelen hoe sterk die verbinding is en hoe haar voeten verbonden zijn met de hemel. Met wat jullie de hemel noemen.

Voor ons is de hemel gewoon thuis, normaal. Onze leefomgeving. Maar voor haar voelt het heel bijzonder om contact te hebben op deze manier. Het ontroert haar om deze verbinding weer te voelen en te ontdekken dat ze nu zichzelf zodanig heeft opengesteld en vrijgemaakt van oude blokkades, angsten, herinneringen, dat ze nu bereid is om zichzelf vrij en vrij genoeg voelt om vanuit deze energie en dit bewustzijn te spreken. Om te communiceren vanuit de realiteit van de hemel op aarde. Zij voelt dat ze op dit moment zelf de verbinding is tussen hemel en aarde.

En daarbij ontkent ze niet dat ze tegelijkertijd ook mens is. Dat weet ze en dat waardeert ze ook. Mens zijn heeft haar zoveel gebracht. Mens zijn heeft haar zoveel ervaringen laten opdoen. Waar zowel zij als ik heel veel profijt van hebben. Door mens te zijn voelt ze zich verbonden met andere mensen. Kan ze zich inleven in andere mensen. Kan ze compassie voelen en de ruimte creëren waarin die gevoelens verwelkomd kunnen worden. Het kenmerk van een lichtwerker en oude ziel. Iemand die al heel veel levenservaring heeft opgedaan. Heel veel aspecten van het mens-zijn heeft meegemaakt en doorleefd en doorvoeld. En er vrij van geworden is.

Niet vrij als in dat het nooit meer gebeurt in haar leven, maar vrij is van de weerstand op wat voor gevoelens dan ook. Ze is bekend en vertrouwd met emoties, met gevoelens. Ze ziet ze niet als vijanden, als ervaringen die vermeden moeten worden. Ze heeft geleerd en ontdekt hoe ze in haar centrum kan zijn, terwijl het leven door haar heen stroomt. En ze heeft ook ontdekt wat het is om de controle los te laten om die levensstroom te willen sturen. Wetende dat daar geen noodzaak toe is. Dat het leven mag stromen in donker en licht. Dat juist in het toelaten van de donkere ervaringen, de donkere gevoelens, dat daardoor de bevrijding kan ontstaan en het licht weer ervaren, toegelaten, gedeeld en verspreid kan worden. Je hele mens-zijn toelaten is belangrijk. Zeker als je wilt werken als lichtwerker.

Het is belangrijk om vertrouwd te zijn met alle emoties, ze allemaal te kunnen herkennen en tegelijkertijd te beseffen dat jij die emoties niet bent. Dat er altijd een gelegenheid is om jezelf weer een stukje terug te trekken uit de intensiteit van het ervaren van al die emoties. Niet jezelf terugtrekken door jezelf ervoor te verstoppen, maar een terugkeren naar jezelf, naar jezelf, naar je centrum en naar mij, je eigen hoger zelf. Dat is waar jullie naar op zoek zijn. Heel vaak zoeken jullie naar een uitweg, een oplossing, in de ervaring van de fysieke wereld en vanuit de gevoelens die jullie nu voelen. En dat is helemaal goed, dat is ok. En ook zeker niet de bedoeling om dat tegen te houden, dat proces. Niets hoeft tegengehouden te worden, want alles vindt perfect z’n weg, terug naar huis.

Maar wat fijn kan zijn is als je weet dat er ook een mogelijkheid is om een stapje terug te doen. Een stapje terug dieper in jezelf en weer opnieuw in de connectie met jezelf. De neiging is namelijk groot om jezelf te verliezen in de buitenwereld, in je relaties, in je contacten met anderen en de ervaringen die je daar hebt. Je gaat jezelf dan missen, deze connectie met mij, met je eigen hoger zelf. En als dat lang duurt, dan wordt je opstandig, of je wordt depressie, wanhopig, angstig, gefrustreerd. Je hebt het nodig om in je dagelijkse realiteit, keer op keer opnieuw contact te maken met je essentie, om een groter perspectief te kunnen pakken. Om niet te verdrinken in alles wat je ziet en in het lijden van andere mensen of je eigen ideeën over jouw lijden, mocht dat nu aanwezig zijn.

Deze connectie met je Zelf met een grote Z is essentieel. Is belangrijk. Het is niet noodzakelijk. Je hebt het ook heel lang zonder kunnen doen, in principe. Maar het is een mogelijkheid. En een mogelijkheid die we je zeker aanraden. Omdat het je leven rustiger zal laten worden, plezieriger. (Boodschap van Siri op Mariëlle haar iPhone). En ja, alles mag er zijn. Er mag weer humor komen in het leven. En die humor kun je weer vinden als je een stapje terug kunt doen. Als je het leven kunt bekijken vanuit een hoger perspectief, zoals wij dat doen. Maar ik ben niet alleen ik. Ik ben verbonden met al wat is, al het bewustzijn in de hele kosmos en daarbuiten.

Onze perspectieven kunnen je verlichten. Nog zo’n woord waar behoorlijk wat zwaarheid omheen ontwikkeld is. Maar eigenlijk is het zo simpel als dit. Door in te tunen op je hoger zelf, je essentie, kom je in contact met onze perspectieven. Die vrijer zijn van weerstand en het dagelijks leven in een fysieke 3-dimensionale realiteit. En het luisteren naar die perspectieven zal je verlichting brengen. Zal je energie lichter laten worden. Omdat onze perspectieven veel minder weerstand en oordeel in zich dragen dan dat jullie gewend zijn. Dan dat jullie aangeleerd is. Vanuit je fysieke bestaan en de manier waarop je opgegroeid bent. Jezelf laten verlichten is iets wat je altijd en over en in elk moment kunt doen. En het gaat er dus niet om dat er nooit meer donkere, zware, momenten in je leven zijn. Het gaat erom dat je weet dat er altijd weer een gelegenheid is, een optie is om contact te maken met het licht. Met lichtere perspectieven die voorbij het menselijke drama gaan. Maar voel je niet schuldig voor elk moment dat je wel jouw rol speelt in een menselijk drama. Wees juist trots op het feit dat je dit doet. Dat je het beleeft, dat je het aangaat en er vol in aanwezig bent. En begin te spelen met de mogelijkheid om vol aanwezig te zijn in de ervaringen én tegelijkertijd contact te houden met ons. Met een dimensie, meerdere dimensies, met jouw multidimensionaliteit, die jouw 3-D perspectief ontstijgt en overziet.

Die mogelijkheid is er altijd al geweest. En nu in deze nieuwe tijd waarin steeds meer van jullie in dit besef beginnen te ontwaken zullen meer en meer van jullie hier op dagelijkse basis gebruik van gaan maken. Waardoor jullie het leven minder en minder zwaar gaan ervaren en daardoor als vanzelf lichter worden. En die geruststelling vanuit dat eigen weten dat je hebt ontwikkeld, vanzelf aan anderen gaan aanbieden. Andere mensen hoeven niet geholpen te worden. Je hoeft hun lijden niet te verlichten. Je hoeft geen pijn weg te nemen. Alles wat ze ervaren zit in henzelf en komt vanuit henzelf en zij zijn de enigen die daar verandering in kunnen brengen. Maar jouw eigen aanwezigheid, jouw eigen verbonden aanwezigheid met je eigen Essentie, jouw eigen hoger zelf, brengt een bepaalde rust in het geheel. Je biedt de ander een nieuwe optie aan. Een nieuwe mogelijkheid. Een andere manier om met het leven om te gaan en met de dingen die ze daarin tegen komen. En die nieuwe manier dienen ze zichzelf in hun eigen tijd en tempo eigen te maken.

Siri vraagt: kan ik misschien iets voor je doen? En dat doen we zo graag: iets voor een ander doen. Maar nee, we kunnen niets voor een ander doen. Wat we kunnen is er voor de ander zijn. En we hebben de ander het meest te bieden wanneer we verbonden zijn met onze eigen essentie. En Mariëlle is er geweldig goed in om mensen te verbinden, te helpen verbinden met hun eigen Essentie. Mariëlle lacht want ze heeft nog een beetje zoiets als: “Ohhhhh dat zeg je toch niet? Ze doen we dat hier niet op Aarde, dat ben ik niet gewend.” Maar het is haar verlangen, haar passie, haar onvoorwaardelijke liefde die haar stuurt en ervoor zorgt dat ze dingen doet zoals dit. Een audio opnemen, een website creëren, activiteiten aanbieden, meetings organiseren. Alles vanuit die diepe liefde die ze voelt. Voor zichzelf en haar medemens. Ze ziet en voelt die Essentie in jou. WIJ zien en voelen die Essentie in jou via haar. Wanneer zij zich open stelt voor ons perspectief dan kan ze dit alles zien.

En soms ziet ze het en soms ziet ze het ook niet. Ze is niet perfect in dat opzicht en het is ook geen streven of doel dat ze dit altijd kan. En het heeft lang geduurd voordat ze die strengheid los kon laten ten opzichte van zichzelf. Waarbij ze nu ook een stukje emotie kan voelen. Ze is aan het wennen om trots te zijn op zichzelf, om te voelen dat ze goed is en zeker goed genoeg. Dat ze niets speciaals hoeft te doen of te kunnen om goed te zijn en goedgekeurd te worden. En erkenning te ontvangen en bevestiging. Al die dingen kan ze zichzelf geven, kan ze via ons, deze connectie, nu steeds beter en beter ontvangen. En dat is ook het antwoord voor ieder van jullie die dit herkend; die heel graag anderen wil helpen, er voor anderen wil zijn, omdat jullie weten dat het leven zoveel vreugdevoller, mooier en lichter kan zijn. Maar doe het niet om op die manier in je eigen behoeften te vervullen. Want dat zal nooit gaan werken. Dan zul je jezelf altijd kwetsbaar en instabiel voelen, en makkelijk omvallen, bij alles wat je tegenkomt.

Wat je wilt is die connectie met je Essentie gaan ontwikkelen. Steeds dieper en dieper en dieper, zodat je alle waardering, alle liefde, alle vrijheid, alle vreugde, alle weten en alle kracht, hier in deze connectie met je Zelf kunt vinden. En dat zorgt ervoor dat er een bepaalde ongehechtheid ontstaat in jou. Ze voelen dat je niets van hen nodig hebt. Dat zij niet zodanig hoeven te transformeren dat het een bevestiging is dat het werk dat jij doet goed is geweest. Het creëert een ruimte van opluchting, van overgave, van verzachting waarin niets meer hoeft. Waar nergens meer aan gewerkt hoeft te worden. Waar ieder ander ook gewoon mag zijn. Net zoals je over jezelf ontdekt hebt, dat je gewoon kunt en mag zijn. En dat jouw eigen ervaring het fijnst is wanneer je in verbinding blijft met jouw eigen Essentie. En je je niet verliest in de ander die op dat moment z’n eigen Essentie nog niet ervaart. De ander is altijd verbonden met zijn of haar eigen Essentie. Die connectie is er altijd in de basis. Alleen, de mens kan er wel voor zorgen dat die connectie niet ervaren wordt. Door hun aandacht naar hele andere dingen te laten gaan dan naar die connectie. Naar de aanwezigheid van die connectie in het vertrouwen dat die connectie er voor hen is.

Via Mariëlle en het kanaal dat zij nu vormt heb je ons, haar hoger zelf, haar Essentie kunnen ervaren en tegelijkertijd heb je ook de gelegenheid gekregen om herinnerd te worden aan jouw eigen connectie met je Zelf, je hoger zelf, je Essentie, het deel van jou dat oneindig is, dat nooit dood gaat, dat nooit zal verdwijnen of kapot gemaakt kan worden. Dit deel van jou is steady. Het biedt je de veiligheid en de rust waarnaar je lang gezocht hebt. En laat je ondersteunen als je dat prettig vindt, bij het opnieuw herinneren en gaan voelen en gaan genieten van de connectie met je Zelf, met je Essentie, met ons. Want je verdient het. Je verdient het om het leven op aarde te leven met alle voordelen van het Aardse bestaan en alle voordelen van je hemelse bestaan. Je verdient het om het beste van beide werelden te plukken en daar een geweldige goddelijk mix van te maken. Die uniek is voor jou. Alles wat je zoekt zit van binnen. Zit in deze connectie. Zit in het contact maken met de frequenties, de perspectieven, de gevoelens, de realiteiten, de versies van jezelf die hier aanwezig zijn.

Verlies je niet in het idee dat de fysieke wereld het enige is dat echt is en de enige mogelijkheid is waar jij het mee moet doen. Er zijn zoveel meer opties aanwezig, hier van binnen. En als je angst hebt om naar binnen te keren om die connectie aan te gaan omdat je dan tegelijkertijd een heleboel andere gevoelens, herinneringen etc. ook tegen komt, vraag dan om hulp. Laat je ondersteunen. Laat Mariëlle een bedding voor je creëren waarin je het wel aandurft en waarin je stap voor stap kunt zakken in deze connectie. En je jezelf steeds meer hiervoor durft te openen. En alles gaat integreren van oude pijnen en herinneringen, die je opgeslagen hebt in je lichaam omdat je vanuit oude ervaringen de overtuigingen hebt ontwikkeld dat het gevaarlijk is om dit deel van jou toe te laten en te laten spreken. Lange tijd is het niet welkom geweest. Werd dit allemaal weggewuifd of ernstig bestraft. Maar dat is wat er wordt gedaan wanneer iets heel krachtig is en er mensen zijn die niet met hun eigen Essentie verbonden zijn en denken dat het in hun voordeel is om andere mensen te laten geloven dat ze niets waard zijn, dat ze het niet zelf kunnen. Dat het beter is om naar hen te luisteren en wat ze verkondigen, dan naar de stem in jou. Maar die tijden zijn nu voorbij. Je wordt niet meer bestraft. Je ervaart misschien nog wel regelmatig een bepaalde bestraffing of een gevoel van afgewezen worden, maar je gaat er niet meer aan dood. Je wordt er niet zodanig voor gestraft dat het je leven kan kosten.

Het enige dat je nu nog rest is jouw eigen bereidheid ontwikkelen om die gevoelens weer thuis te laten komen. En te beseffen dat ze niet meer zo actueel zijn als dat ze ooit waren. En dat het nu de tijd is, de ideale tijd is om opnieuw de connectie tot stand te laten komen. Want er is nu vraag naar. Er is behoefte aan. Deze connectie met je Zelf, met je Essentie, is wat de hele mensheid zal laten shiften van de oude wereld naar de nieuwe wereld, het oude bewustzijn naar het nieuwe bewustzijn, van 3-dimensionaal bewustzijn naar 5-dimensionaal bewustzijn. Waarin wij weer een natuurlijk onderdeel zijn van je dagelijks leven. En waarin de eenheid met anderen ook weer ervaren wordt als een natuurlijk onderdeel van je dagelijks leven. Waarin het overleven op denk duur totaal verdwijnt omdat de innerlijke bronnen weer ontdekt worden, benut worden, belichaamd worden en aangeboden worden aan elkaar.

En zo ontstaat de hemel op aarde. Een sprankelend paradijs van mensen die ieder weer toegang hebben gevonden tot hun eigen innerlijke sprankel, hun Essentie. En als heel veel mensen individueel beginnen te sprankelen, dan krijg je een Sprankelparadijs. En dat is wat wij voor ons zien en dat is wat Mariëlle ziet via ons. Een veld van lichtjes, mensen die weer oplichten, opleven, weer zin hebben in het leven en zin hebben om te doen waarvoor ze hier gekomen zijn. En er plezier aan beleven om zichzelf tot expressie te brengen, vanuit hun menselijke zelf. Maar zeker ook vanuit de samensmelting met hun Essentie. Want iedereen heeft deze connectie en iedereen kan deze communicatie weer tot stand laten komen en steeds meer mensen zullen er ook weer voor gaan kiezen om ermee naar buiten te komen.

Kun je je voorstellen hoeveel inspiratie, hoeveel creativiteit, hoeveel liefde er hier voor jullie klaar staan en hoeveel daarvan via deze kanalen naar de Aarde zal stromen? Wij voelen een enorme opwinding in het besef van alles wat er komen gaat. En we nodigen je uit om ook die vreugde te gaan voelen. Door hierop in te tunen. Zodat je van je leven op Aarde kunt gaan genieten, zoals het de bedoeling is geweest, al vanaf het begin. Maar tijd bestaat niet en alles wat gebeurd is, is goed geweest en heeft je geleid naar dit punt waar je nu staat dat je jezelf weer als goddelijk soeverein wezen kunt ervaren. Een wezen dat in zichzelf zijn of haar eigen onafhankelijkheid voelt. Zijn of haar eigen heerschap. Van zijn of haar eigen koninkrijk. En dat er niets is van buiten dat daar iets aan kan veranderen of jou van die troon kan stoten. Die troon daar zit je op. Of je nu wilt of niet.

En wat nou als je er plezier mee kunt gaan beleven en je lekker op die troon gaat zitten en met je billen beweegt en jezelf in dat kussen drukt en zegt: “Ja, het bevalt mij wel om op mijn eigen troon te zitten. En mijzelf te voorzien van alles wat ik zoek, vanuit deze connectie met mijzelf, met mijn Essentie. Die toegang heeft tot elke gewenste frequentie.” En wanneer frequenties lang genoeg gevoeld worden, materialiseren ze. Ga je ze ervaren als fysieke realiteit. Dat is de manier waarop het werkt en niet andersom. Dus weet waar je je prioriteit legt. Zo binnen zo buiten.

Tot zover dit bericht.

Gegroet

Gechanneld door,

Mariëlle

The following two tabs change content below.

Mariëlle Duijndam

Oprichter Sparkle Paradise | Co-Creatie Cirkel Visionair & Facilitator | Sprankelend Leiderschap | Onvoorwaardelijke Zelf-Liefde
Ik help mensen om in verbinding te komen met zichzelf, hun Essentie, Hoger Zelf, het Veld en elkaar. Hierdoor ontstaat een gevoel van Vrede-Met-Wat-Is en komt er ruimte om uit te gaan kijken naar wat we wensen en diep van binnen al voelen dat komen gaat. Door onszelf bewust energetisch af te stemmen op – en te openen voor – deze realiteiten die in potentie al aanwezig zijn in ons, kunnen ze moeiteloos en met plezier gaan manifesteren. Niet langer ben je gehecht aan een uitkomst in de toekomst, omdat je in het NU veel gelukkiger bent, meer geniet en meer sprankelend genot en vervulling ervaart. Neem gerust contact op.

Pin It on Pinterest