Mariëlle

DUIJNDAM

Als kind bestudeerde ik al de energetische dynamieken tussen volwassenen. Op mijn 14e begon ik boeken te lezen over de kracht van ons bewustzijn. Mijn fascinatie voor mensen en het realiseren van hun volledige potentie groeide met de jaren. Op mijn 27e maakte ik er mijn werk van en inmiddels ben ik alweer meer dan 12 jaar zelfstandig ondernemer. Ik begon als coach in moeiteloos creëren en werd een expert in werken met de Wet van Aantrekking. Terwijl mijn eigen ontwikkeling doorging, kwam ik erachter dat het om een veel grotere transformatie ging dan ik in eerste instantie kon overzien.

Het ging niet alleen om de verschuiving van onbewuste naar bewuste creator van mijn eigen realiteit. Het ging om een complete verschuiving van 3D bewustzijn naar 5D bewustzijn, waarbij het concept tijd totaal flexibel wordt en we de grootsheid en kracht gaan herinneren, accepteren, belichamen en benutten van Wie We Werkelijk Zijn. Een diepgaand transformerend proces dat ook wel de reis van ontwaken naar zelfrealisatie, verlichting en belichaamd meesterschap wordt genoemd. Je wordt volledig soeverein en functioneert niet langer volgens de angsten en programmeringen in het massabewustzijn. Je bent compleet vrij, onafhankelijk van omstandigheden en totaal zelfvoorzienend vanuit je eigen Bron.

"Wanneer je door evolueert voorbij het zijn van de leiders en leraren, breng je een tijd door in de spirituele woestijn. Je komt terug uit die eenzaamheid als de Nieuwe Energie magiër."

- Een Soevereine -
Expertise

van 3D naar 5D

"Begeleiding bij de overstap van lineair naar circulair leven"

Het pad van ontwaken naar zelfrealisatie en belichaamd meesterschap gaat niet volgens een rechte lijn en is voor iedereen anders. Niet langer kun je mensen een vast programma aanbieden om van A naar Z te komen. Naar mate ik zelf steeds meer in het NU begon te leven en mijn inspiratie daar vandaan begon te volgen, begon ik mijn cliënten en co-creators ook op die manier te begeleiden. Als tijd wegvalt, dan is elke mogelijke versie van ieder van ons (verleden, heden en toekomst) er NU al. En dat heeft een groot effect op de relatie die je met jezelf en iedereen om je heen hebt. Inmiddels is het mijn expertise om mensen op circulaire wijze (vanuit het ongelimiteerde NU) te ondersteunen in het maken van bewuste keuzes rondom wie ze NU willen zijn en in welke realiteit ze NU willen leven.

"Je bent in het ongelimiteerde NU alles tegelijkertijd; zowel een mens als een belichaamde meester, een student en een leraar, een kind en een volwassene, onderweg en reeds gearriveerd, de creator en de creatie, de sleutel en het slot. Dat verandert alles..."

- Mariëlle Duijndam -
Weten

wie je werkelijk bent

"Wanneer je door de illusie van dualiteit en realiteit heen kunt kijken"

Wanneer jij weet Wie Je Werkelijk Bent, weet je dat dit ook voor ieder ander mens geldt. Dan ga je mensen niet meer zien en behandelen op een lineaire manier. Je gaat nu niet meer uit van situatie X als vast gegeven. Het is puur een mogelijkheid, maar geen realiteit. En dus wordt de aanpak compleet anders. Faciliteren van anderen gaat op een totaal andere manier. Leiden en leiding geven gebeurt vanaf een heel ander niveau omdat de ander niet meer los staat van jezelf maar een levende extensie is geworden van hoe jij de ander kiest te zien. Omgaan met deze veranderingen, mijn licht schijnen op de ongelimiteerde nieuwe en zeer opwindende mogelijkheden en mensen ondersteunen bij de transitieperiode in hun werk en leven is wat ik nu met veel liefde, passie en plezier doe.