19 Universele Principes volgens Arnold Patent | De manier waarop ons leven (perfect) werkt

Universele principes zijn de richtlijnen die ons leven perfect regelen

1. Energie

Het basiscomponent van het Universum, energie, verschijnt ofwel in gematerialiseerde of on-gematerialiseerde vorm. Alles wat we zien en voelen is een expressie van energie. Alle energie is de liefde van het Goddelijke dat door ons heen stroomt. Wanneer we die stroom van liefde tegenhouden, ervaren we discomfort. Wanneer we onszelf afstemmen op de liefde, voelen we onszelf vreugdevol en vredig.

2. Oneindige Intelligentie, of God

Binnen alle energie is een intelligentie die oneindig, eeuwig en betekenisvol is. Deze Oneindige Intelligentie, waaraan we soms refereren als God, of simpelweg liefde, is de bron van alle creatieve expressie en de essentiële Kracht in het Universum. De manier waarop we onze Oneindige Intelligentie, of God, zien, is precies de manier waarop we ons Zelf zien en voelen en de manier waarop we het leven ervaren. Wanneer we God op elk moment en onder elke omstandigheid ervaren als een onvoorwaardelijk liefdevolle en steunende energie, ervaren we onze wereld als volledig veilig, en iedereen erin als liefdevol en steunend.

3. Eenheid

Aangezien de essentie van alles pure liefdevolle energie is, zijn we in de meest waarachtige zin, Eén. Eenheid, liefde, is onverdeelbaar. Wanneer we een poging doen om liefde te onthouden van iemand, onthouden we liefde van iedereen, inclusief ons Zelf. De waarheid van dit principe wordt duidelijk als we onze harten openen en onze interverbondenheid voelen.

4. Er is Niets Buiten Ons

Om onze menselijke ervaring te kunnen hebben, hebben we een ogenschijnlijke realiteit gecreëerd waarin we leven buiten de Eenheid; dat er dingen en mensen zijn die invloed op ons kunnen hebben zonder onze toestemming. De waarheid is dat er niets bestaat buiten ons; alles wat we zien is ons Zelf. Dit wordt onze nieuwe realiteit wanneer we de overtuiging in afgescheidenheid openen en de waarheid accepteren dat we Eén zijn.

5. Perfectie

God is perfect en uit deze perfectie als onvoorwaardelijke liefde en support. Wat zich ook ontvouwt is God in beweging. Wanneer we iets anders zien en voelen dan onvoorwaardelijke liefde, zien en voelen we de vermommingen die we hebben gecreëerd met onze overtuigingen. We creëren vermommingen om de ervaringen te onderzoeken die onze menselijke reis vormgeven. Wanneer we er klaar voor zijn om met een grotere helderheid te zien en voelen, omarmen we wat we ook tegenkomen met onvoorwaardelijke liefde, erop vertrouwende dat het Universum, in ‘zijn’ constante expressie van onvoorwaardelijke liefde, ons de perfecte support stuurt voor de uitbreiding van onze vreugdevolheid. Met oefening, groeit onze helderheid, tezamen met onze dankbaarheid voor de onvoorwaardelijke liefde, support en vreugde die altijd aanwezig is.

6. Overtuigingen

Een overtuiging is een gedachte die gekoppeld is aan een gevoel. Het gevoel geeft de gedachte een perceptie van kracht en creëert een illusie die ervaren wordt als echt. Onder de begeleiding van onze Zielen, adopteren we overtuigingen om ons te voorzien van de exacte ervaringen die we hebben, en die we gepland hebben voordat we dit rijk binnen traden. De drang om het leven te onderzoeken voorbij onze overtuigingen is een signaal dat onze Ziel Zelven er klaar voor zijn om ons te begeleiden in het bevrijden van de stroom van Goddelijke Liefde, vermomd door onze overtuigingen.

7. Gevoelens

Onze Ziel communiceert met ons via onze gevoelens. Hoe meer bereid we zijn om onze gevoelens te voelen, hoe meer we in staat zijn om contact te maken met de liefde die ze in zich dragen. Liefde, volledig, vrijuit en vreugdevol gevoeld is de werkelijke Kracht in het Universum- een totaal vredige Kracht. Deze Kracht behoort niet aan ieder van ons; Het stroomt vanuit het Goddelijke en manifesteert via ons wanneer we onszelf hieraan overgeven.

8. Wederzijdse Support

Ons Universum functioneert als een wederzijds support systeem waarin alles wat bestaat in verbinding staat met en effect heeft op ieder ander ding. Elke persoon en omstandigheid in ons leven is er om ons te supporten door ons terug te leiden naar de overtuigingen die we vasthouden in ons eigen bewustzijn. De heersende overtuiging dat we van nature competitief en vijandig zijn is enkel een reflectie terug naar onszelf wat betreft onze acceptatie van die overtuiging. Overtuigingen loslaten uit ons bewustzijn bevrijd de liefde van God om door ons heen te stromen en richting degenen met wie we omgaan. Wederzijdse support weerspiegelt dan meer van onze natuurlijke staat van Eenheid, en wordt het fundament voor het heropbouwen van community gebaseerd op liefde, van familie tot dorp, stad, staat, natie en wereld. Hoe meer we kijken naar de liefde die aanwezig is in elke gebeurtenis en omstandigheid in ons leven, hoe meer we waarderen hoe perfect de support van het Universum aan ons werkelijk is.

9. Het Spiegel Principe

Alles wat we zien en voelen is een reflectie van de staat van ons eigen bewustzijn. Elke persoon die we in ons leven aantrekken laat ons een perceptie zien die we vasthouden rondom onszelf. Elk gevoel dat geuit wordt door een ander spiegelt een gevoel diep binnen in ons. Deze reflectie is een cadeau, aangezien het ons de mogelijkheid biedt om ons bewust te worden van de overtuigingen die we hebben, en de manieren waarop we de vrije stroom van Goddelijke Liefde hebben geblokkeerd.

10. Non-oordeel

Op ons verzoek, hebben we zorgvuldig geleerd om veel van wat we ervaren te evalueren en beoordelen. Desalniettemin zijn “goed’ en “fout”, “juist” en “onjuist” enkel overtuigingen, vermommingen voor de onvoorwaardelijke liefde die altijd aanwezig is. De waarheid is dat alles wat plaatsvindt enkel de zoveelste gebeurtenis of omstandigheid is die we hebben gecreëerd met ons voorstellingsvermogen. Iets veroordelen houdt dat wat we veroordelen zoals we het beoordelen. Iemand anders of iets anders veroordelen laat ons daarnaast zien dat we onszelf op dezelfde manier beoordelen. Oordelen creëert discomfort dat enkel losgelaten kan worden door het openen van onze harten, eerst voor het oordeel en dan voor de persoon of het ding dat we veroordeelt hebben. Het bevrijden van deze open-hart energie leidt tot het vreugdevolle gevoel van onvoorwaardelijke liefde voor onszelf als de heelheid en de compleetheid van wie we werkelijk zijn.

11. Doel

Het doel van het Universum voor ieder van ons is om ons terug te leiden naar Eenheid. Wanneer we ons individuele doel, waar we van houden om te doen (ons talent), afstemmen op het doel van het Universum, vult de stroom van Goddelijke Kracht dat waar we van houden om te doen met passie. Dit opent de weg voor het bereiken van vervulling in carrière en relaties.

12. Comfort and Discomfort

Onze lichamen zijn geweldige instrumenten die we creëren om ons te supporten in het hebben van de ervaringen waar we voor gekomen zijn om ze te hebben als mensen. Onze lichamen worden gecreëerd en onderhouden in bewustzijn. Ze weerspiegelen de staat van ons bewustzijn, overtuigingen over hoe we eruit moeten zijn, handelen, verouderen en dood gaan. Onbezwaard door overtuigingen, is ons bewustzijn ongelimiteerd. De natuurlijke staat van ons bewustzijn is perfect gemak, net als de natuurlijke staat van onze lichamen. De overtuigingen die we hebben over onze lichamen zijn er om van gehouden en omarmd te worden precies zoals ze zijn. De resulterende expansie van ons bewustzijn shift de staat van het lichaam van on-gemak naar gemak.

13. Overvloed

Overvloed is onze natuurlijke staat. Alles wat we ervaren is een aspect van die overvloed. Wanneer beperkingen zichtbaar worden, zien we een reflectie van onze overtuigingen, een weerstand die we hebben gecreëerd tegen het weten dat we het allemaal hebben. Deze overtuigingen openen voorziet ons van een helderder zicht op de overvloed die overal is wachtend op een gevoel van dankbaarheid van ons. Dankbaarheid voelen voor wat we nu hebben opent ons tot het weten dat we het allemaal hebben.

14. Geven en Ontvangen

Geven en ontvangen vinden altijd in balans plaats. Het is natuurlijk om dankbaar te ontvangen en om genereus te geven; een expressie van de waardering voor het cadeau dat we ontvangen hebben. Het gevolg van het principe van geven en ontvangen is dat we enkel geven aan onze Zelven wetende dat we alles al hebben.

15. Ongehechtheid en Vrijheid

De waargenomen noodzaak om aan iets of iemand vast te houden demonstreert ons geloof in tekort en persoonlijke incompleetheid. Vasthouden aan iets—mensen of bezittingen— blokkeert de stroom van liefde door ons heen, waardoor de hoeveelheid vreugde die ervaren wordt met die persoon of dat object verminderd wordt. Vasthouden aan wat we hebben verhindert nieuwe mensen en nieuwe dingen, tezamen met de nieuwe ervaringen die zij brengen, in onze levens te komen. Als we onze harten openen, onze Staat van Eenheid voelen en ons vertrouwen expanderen in de natuurlijke overvloed van het Universum, geven we onszelf en anderen het cadeau van vrijheid.

16. Middelen en Uitkomsten

Middelen en uitkomsten zijn hetzelfde. De actie en de uitkomst zijn één. Om vrede te bereiken, voelen en brengen we innerlijke vredigheid tot uiting. Om een leven te genieten dat perfect werkt, zien en voelen we de perfectie in alles en iedereen, inclusief ons Zelf. Om de natuurlijke overvloed van het Universum te ervaren, voelen we en uiten we dankbaarheid voor de overvloed die we al hebben.

17. Harmonie in Relaties

Onze primaire relatie is die met God. Hoe we God zien en ons erover voelen bepaalt de kwaliteit van al onze relaties. Weten dat God van ons houdt en ons onvoorwaardelijk steunt, laat ieder van ons onvoorwaardelijke liefde en support voelen voor onze Zelven. We zijn dan in staat om onvoorwaardelijke liefde en support te voelen en te uiten voor iedereen. Afstemmen op deze volgorde laat je je Zelf en anderen zien als wie je werkelijk bent: de Kracht en Aanwezigheid van God, gretig om zich over te geven aan alle mogelijkheden. Wanneer je deze Waarheid in je bewustzijn houdt is dat wat gespiegeld wordt naar jou.

18. Het Universum Regelt de Details

Het Universum regelt de details van onze leven in lijn met de overtuigingen die we in ons bewustzijn houden. Onze kernovertuiging is om het Goddelijke te vervangen in hoe we onze levens leven. Het enige doel van die overtuiging en alle anderen die we hebben gecreëerd is om ons een leven te geven dat het tegenovergestelde is van onze natuurlijke staat. Als we de energie openen in onze overtuigingen, verhogen we de stroom van Goddelijke Liefde in alle aspecten van ons leven. We kunnen dan rusten in de armen van het Goddelijke en de details observeren van onze dag die de vreugde van de Liefde bevrijd.

19. Waar Je Aandacht aan Geeft Groeit

De stroom van Goddelijke Kracht (Liefde) via de overtuigingen die je in je bewustzijn houdt manifesteren als beperkingen in je fysieke realiteit. Focus op het fysieke brengt je meer van de beperkingen die je huidige overtuigingen creëren. Focus op het loslaten van overtuigingen en overgave aan alle mogelijkheden bevrijd de stroom van Goddelijke Kracht om te manifesteren in meer rijkheid, schoonheid en vreugde in ons leven.

Vertaald naar het Nederlands door Mariëlle Duijndam met dank aan en toestemming van Arnold Patent.

Related Articles

Responses

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *