Soeverein

in je eigen centrum zijn

Wanneer we in verbinding zijn met ons Zelf, kunnen we creëren vanuit onze eigen kracht. Niet langer hoeven we te zoeken naar de goedkeuring en liefde van anderen. We gaan zelf overstromen vanuit de Bron.

Als je soeverein in je eigen centrum bent, ben je als een vuurtoren. Je licht straalt helder en ver. Je bent een baken voor anderen, maar je beweegt niet naar de ander toe. Je staat stevig geankerd in je Zelf, wetende dat dat genoeg is. En zo laat je alles naar je toe komen in plaats van dat je overal achteraan rent, iedereen tegemoet komt, compromissen sluit en jezelf groter, kleiner, sterker, zelfverzekerder, krachtiger, zwakker, hulpbehoevender, enthousiaster, slimmer, dommer et cetera, voordoet dan dat je bent. 

Wanneer we met ons bewustzijn vanuit ons hoofd in ons lichaam zakken, en we bereid zijn om alles te voelen wat er te voelen valt, komen we uiteindelijk uit bij de gevoelens die de kern vormen van Wie We Werkelijk Zijn: vrijheid, vreugde, liefde, waardering, weten en kracht. We hoeven er niets voor te doen om die gevoelens op te roepen of tot stand te brengen. Ze zijn er gewoon. Wanneer we stoppen met alle moeite om iets wel of niet te zijn, worden we vanZelf wat we al die tijd al waren. 

En wanneer je die reis van hoofd naar hart zelf gemaakt hebt, dan weet je dat dezelfde kern van vrijheid, vreugde, liefde, waardering, weten en kracht tot de Essentie van ieder mens behoort. We hebben veel meer gemeen met elkaar dan we dachten. 

Niemand anders kan je voorzien van die gevoelens. Ieder van ons dient zelf JA te zeggen tegen die uitdaging. Je moet het zelf toelaten, zelf ervoor kiezen om je open te stellen en jezelf over te geven aan je hart of je intuïtie, in plaats van je ego of je hoofd. Maar we kunnen wel naast elkaar wandelen op dat pad. Degenen die helder stralen verlichten moeiteloos het pad van degenen die op wat voor manier dan ook en om wat voor reden dan ook (tijdelijk) een bepaalde vorm van duisternis, oftewel lijden en strijd, ervaren. 

En het enige wat je als vuurtoren hoeft te doen om helder te blijven stralen, is je focus te richten op het licht van de ander. Want de ander is in feite ook een vuurtoren, alleen weet hij of zij dat op dat moment zelf (even) niet. Maar wanneer wij dit ongeacht omstandigheden wel in de ander (blijven) zien, dan zijn we een overstromende bron van onvoorwaardelijke liefde met een enorm upliftend effect.

De kans is groot dat je heel lang bent uitgegaan van het idee dat je moet voldoen aan een bepaalde standaard, waarbij je jezelf vergeleek met anderen en op enorm veel manieren je best hebt gedaan om jouw rollen als kind, ouder, leraar, leider, hulpverlener, ondernemer, werknemer, burger, mens et cetera goed te vervullen. Er wordt in onze maatschappij continu aanspraak gemaakt op je verantwoordelijkheidsgevoel door middel van dreiging met schuldgevoel en consequenties. Voor mensen die niet soeverein in hun eigen centrum zijn, is het hanteren van manipulatietactieken de manier om voor elkaar te krijgen wat ze willen. En indien je zelf niet soeverein in je eigen centrum staat, ben je daar vatbaar voor, zelfs zonder dat je het door hebt. Want het is normaal… Iedereen doet het…

Maar het is eigenlijk helemaal niet normaal om van een ander te vragen of hij/zij zich anders wil gedragen zodat jij je goed, beter, fijner, veiliger, gelukkiger, zekerder, trotser, succesvoller, meer geliefd, meer gezien, meer begrepen et cetera kunt voelen.

Soeverein je Zelf zijn houdt in dat een ander zich niet meer anders hoeft te gedragen zodat jij je goed kunt voelen. Je laat de ander vrij om totaal zichzelf te zijn, terwijl je tegelijkertijd jezelf toestemming geeft om totaal je Zelf te zijn. Zo komt er een einde aan alle machtspelletjes en onnatuurlijke omgangsvormen die eeuwenlang de norm waren. Soevereine mensen staan stevig in hun eigen sensuele kracht, in de ervaring in het NU en genieten ervan om de ander daarin onvoorwaardelijk te ontmoeten en te ontdekken. Vrij van aannames, oordelen en verwachtingen hoe de ander en hoe de situatie en hoe het gedrag zou moeten zijn.

Wanneer het grootste gedeelte van je aandacht niet meer continu gericht is op het vervullen van alle behoeften van jouw ego en dat van anderen, komt er tijd, aandacht en energie vrij die je kunt richten op de verdieping van de relatie met je Zelf. Dan ga je jezelf openstellen voor je eigen multidimensionaliteit voorbij je persoonlijkheid. Klik op de knop hieronder om daarover verder te lezen.