Een Sprankelstroom

Als iemand aan je vraagt, “Wie ben je?” zeg hen: “Ik ben prachtig, ik ben helder, ik ben goed in wat ik doe, ik hou van het leven, ik hou van mensen, ik ben blij met mezelf.”

 

— Abraham-Hicks

Wie ik ben is een continu veranderend iets. Ik ben vooral een Stroom en ik geniet ervan om die Stroom in een prachtig fysiek lichaam en een wonderlijke wereld te zijn, en haar in alle vrijheid te ontvangen en tot expressie te brengen. Als je denkt dat je me kent, ben ik het volgende moment weer anders. Net als wij allemaal. Ik houd ervan om elkaar fris te ontmoeten, keer op keer opnieuw.

Over mij in het kort

Ik ben een spiegel van Onvoorwaardelijke Zelf-Liefde en van nature een krachtige catalyst bij persoonlijke transformatieprocessen. In mijn aanwezigheid kun je jezelf makkelijker bewust worden van de patronen die je er nog van weerhouden om je eigen goddelijkheid te erkennen, te belichamen, tot expressie te brengen en hier volop van te genieten. Ik kan deze patronen gemakkelijk waarnemen en je hierover informeren. Zo zul je de versmelting met Wie je Werkelijk Bent en de diepe rust die dit brengt direct kunnen gaan ervaren. Een andere mogelijkheid is dat je eerst voelbaar de weerstand tegenkomt die je hier nog op hebt zitten. Dit maakt het mogelijk om het patroon te gaan zien en er daarna volledig uit te stappen. Voor hen die zelf al contact hebben gemaakt met hun eigen goddelijkheid, goedheid en grootsheid, of het sterke verlangen hebben om dit te doen – en hier ook voor open staan, zal het samenzijn ervaren worden als een verademing, ondersteuning en bevestiging op je pad van ontwaken, zelfrealisatie en het shiften naar de volgende dimensie(s).

 

— Mariëlle Duijndam

De uitgebreide versie

Jarenlang was het mijn intentie om te Leven in Ultieme Vrijheid. Ik wist dat dit mogelijk was en ik wilde het meer dan wat dan ook. Gechannelde teksten van Neale Donald Walsch, Ute Kretschmar, Abraham-Hicks, Bashar, Kryon en Daniel Scranton hebben me altijd heel erg aangesproken. Het was alsof ze een wereld voor me openden die voor mij veel meer ‘thuis’ voelde dan de wereld die ik kende van mijn dagelijkse realiteit en de mensen in mijn leven.

Ik ging op pad. Ik experimenteerde met alles. De Wet van Aantrekking was een grote eye-opener en deed me beseffen dat we zelf de creators van onze eigen werkelijkheid zijn. Alleen de manier waarop dit precies werkt, daar zou ik later nog veel meer over gaan ontdekken.

Ik wilde innerlijke, emotionele vrijheid, maar ook de vrijheid om te doen en laten wat ik wilde in mijn externe fysieke realiteit.

Ik weet nog dat ik een keer in het bos liep en me afvroeg: “Ga ik nu eerst geld manifesteren en dan aan anderen leren wat ik gedaan heb? Of ga ik wat ik ontdekt heb eerst aan anderen leren en daarmee geld verdienen?”

Ik heb het allebei gedaan en ze bleken allebei niet hetgeen te zijn waar het voor mij werkelijk om draaide.

Leven in Ultieme Vrijheid heeft niets met geld te maken. Noch met succes of andere dingen die je bereikt en bewezen hebt. Waar het om gaat is dat je steeds meer alles loslaat waar het niet om draait, zodat je op de plek aanbelandt waar alles is. En die plek is het NU. En het moment is NU. En de Bron ben JIJ. En de manifestatie van alles wat je wenst is daarin instant het geval.

Mijn hoofdfocus verschoof. Van de relatie met anderen, naar de relatie met meZelf. Ik leerde mezelf op een veel dieper niveau kennen dan ik daarvoor deed. Mijn multidimensionaliteit werd steeds duidelijker voor me. Ik was geen mens op een spirituele reis, maar een goddelijk wezen op een menselijke reis.

Dat besef bevrijdde me enorm. Ik hoefde niet meer mijn best te doen om een goed mens te zijn, want oh wat vond ik dat lastig. Dat kostte me zoveel moeite en het leek maar niet te lukken. Er was altijd wel wat dat me deed twijfelen of ik wel een goed mens was. Het maakte me vatbaar voor allerlei vormen van drama. Patronen waarin de mensheid zichzelf al eeuwenlang beweegt…

Totdat ik besefte dat mijn goedheid niets te maken had met wat voor mens ik was en wat voor dingen ik deed. Het draaide niet om wat ik wel en niet gezegd had. Mijn goedheid was gewoon een feit omdat ik mezelf herkende als de Goddelijke Creator. Gelijk aan iedereen, aangezien we allemaal een individueel kanaal van expressie van die Ene Goddelijke Creator zijn.

En doordat ik mijn eigen goddelijkheid ontdekte en mijn eigen goedheid zonder voorwaarden kon erkennen, kon ik die goedheid vanaf dat moment ook in anderen zien.

Ze hoefden zich niet meer anders te gedragen om mijn goedkeuring te krijgen. Maar hetzelfde gold voor mij. Ik hoefde me ook niet meer zo te gedragen dat het de goedkeuring van een ander kon wegdragen. Ik hoefde niet meer te voorzien in hun behoeften. Voor het eerst kon ik echt mezelf zijn en het pad volgen dat me direct een steeds groter gevoel van vrijheid en vreugde gaf. Mijn droomrealiteit was niet langer iets dat ik nastreefde in de toekomst. In plaats daarvan mocht ik er direct instappen, met elke beslissing die ik nam. Met elke gedachte die ik dacht, met elk woord dat ik sprak en met elke actie die ik ondernam. Ik ontwikkelde de gewoonte om te volgen wat fijner voelde voor mij, zonder hier zelf een oordeel over te hebben. Tegelijkertijd voelde ik dat ik de ander vrij kon laten om hier wel een oordeel over te hebben, indien dit het geval was. Het mocht allemaal naast elkaar bestaan. Het had niet langer meer iets met mij te maken.

Doordat ik in mijn eigen licht stapte, werden de patronen van wederzijdse afhankelijkheid tussen mij en andere mensen ineens heel zichtbaar. Ik deed niet langer mee aan het spel. Ik had die behoefte aan goedkeuring niet meer.

In het begin kan dit heel confronterend zijn voor mensen. Maar als de ander ook open staat voor de bewuste re-connectie met zijn/haar eigen goddelijkheid en het loslaten van oude aannames en alles wat je dacht te weten, dan ontstaat er ruimte voor een ongelofelijke transformatie. Dan ga je ontdekken Wie je Werkelijk Bent en het leven ervaren en laten manifesteren dat daar werkelijk bij past.

Het principe van onvoorwaardelijke liefde denken we vaak te snappen, maar deze energie echt vrijuit belichamen en tot expressie brengen is iets totaal anders. Dat is een enorme reis van steeds verder openen om onvoorwaardelijk te kunnen ontvangen en Zijn, en ‘haar’ stapje voor stapje steeds verder in je geest, lichaam en leven toe te laten, terwijl ‘ze’ alles op z’n kop zet en jou en je leven continu transformeert zodat het blijft passen bij de diepste verlangens die je in je draagt. Althans, zo heb ik het tot nu toe ervaren. Het is een helden-reis die we allemaal zelf dienen te maken.

Maar we hoeven het niet alleen te doen. Anderen kunnen ons wel degelijk helpen om ons hart te openen en de rust, kracht en gelukzaligheid van onvoorwaardelijke Zelf-Liefde te ontdekken, zolang we in ons achterhoofd houden dat wat we zoeken uiteindelijk enkel in onszelf gevonden kan worden.

Het verlangen naar Erkenning, Gezien en Gehoord worden, kennen we allemaal. Dit is wat Maria Magdalena hierover te zeggen heeft in het boek ‘De Maria Magdalena Code’:

“Het verlangen naar erkenning is in wezen het verlangen naar zelferkenning en jezelf te zien als wie je werkelijk bent, namelijk een Goddelijk wezen. Het is je eigen ontkenning van je Goddelijkheid wat maakt dat je dit ook in anderen gaat zoeken en dat je vervolgens ontevreden doet voelen over de reflectie die je dan van anderen krijgt. Niemand kan je verder in contact brengen met je Goddelijkheid dan jezelf. Het zoeken naar erkenning in de wereld zal je uiteindelijk terug naar jezelf brengen.

 

Toch kunnen andere mensen je daadwerkelijk ondersteunen bij het openen van je hart door bijvoorbeeld onvoorwaardelijk naar elkaar te kijken en te luisteren. Op die manier kunnen jullie elkaar inspireren om de relatie met jezelf verder te verdiepen en je hart te openen naar het volledig ervaren van je Goddelijkheid op Aarde.”

Als je kijkt naar de film ‘Mary Magdalene’ zie je hoe een vrouw zich los moest maken van haar familie en bekende leven, zodat ze haar eigen hart en pad kon gaan volgen. Als ze zou blijven, dan zou ze ten onder gaan aan de behoeften van de mensen om haar heen die wilden dat ze anders was dan ze was.

Ze wilden de demonen uit haar verdrijven die er volgens hen in haar zaten. Aannames die voortkwamen uit het feit dat ze zich anders gedroeg en andere verlangens had dan zij. Ze wilde niet trouwen, ze wilde geen gezin, ze voelde dat het leven andere plannen met haar had. Ze wilde niet beperkt worden tot de mogelijkheden die er op dat moment vanuit de samenleving voor haar beschikbaar werden gesteld. Ze wilde ontdekken wat het was om te leven in verbinding met het Goddelijke. Ze wilde zichzelf beschikbaar stellen om het Goddelijke door haar heen te laten werken.

Datzelfde geldt voor mij. Ik spiegel graag jouw eigen Goddelijkheid naar je terug. Zodat ook jij je weer volledig kunt herinneren Wie Je Bent en Wat je Werkelijk Wilt, en kunt gaan doen waarvoor je hier gekomen bent – vrij van alle oude aangenomen conditioneringen.

Samen creëren we een Nieuwe Wereld

Meer dan 2000 jaar geleden werd hier al over gesproken. Het koninkrijk van god dat op aarde manifest zou worden. We hebben een lange reis achter de rug. Velen onder ons dragen de angst nog steeds in zich dat je iets gaat overkomen wanneer je met je eigen Goddelijkheid naar buiten komt. Maar de tijden zijn veranderd. Het is niet meer hetzelfde als toen. De tijd is er nu rijp voor. De mensheid is er klaar voor. Er is vraag naar een alternatief voor de patronen die eeuwenlang geregeerd hebben. Alles gaat veranderen en wij zijn daar zelf de Bron van.

Ik ben afgestemd op deze Nieuwe Wereld en deel hier graag over. Het zijn frequenties die nu voor ons allen beschikbaar zijn om op in te tunen en van te genieten.

We hoeven niet te wachten totdat iedereen zover is, om zelf nu al het paradijs in onszelf en op aarde te kunnen ervaren. Vandaar dat ik Sparkle Paradise gecreëerd heb. Een voorproefje van wat komen gaat voor wie daar al aan toe is en voor wie bij wil dragen aan het manifest laten worden van deze Nieuwe Wereld via onszelf en ons leven.

Ik ondersteun je met liefde bij het bewustworden en erkennen van je goddelijkheid, je onafhankelijkheid van anderen of huidige omstandigheden, en de unieke gaven die jij hebt als goddelijk wezen in een menselijk lichaam.

Vaak zien we onze kwaliteiten niet eens omdat ze voor onszelf zo normaal zijn. Ik schijn graag mijn licht op jouw talenten en innerlijke overvloed, zodat onbewuste oordelen kunnen oplossen en vervangen worden met waardering voor al het moois dat je in huis hebt. Want er is geen beter moment dan nu om jezelf te vieren en met dat wat jou vreugde brengt naar buiten te komen.

Zo realiseer je van binnen uit naar buiten toe het leven van je dromen, word innerlijke overvloed omgezet in een rijk en overvloedig stromend leven, en kun je op jouw manier anderen weer helpen hetzelfde te doen.

Datum: 26 maart 2018

 

Pin It on Pinterest