Zijn

je verdiepen in jezelf

Hoe meer we vertrouwd raken met het aanwezig zijn in ons lichaam en het voelen van onze gevoelens, hoe meer ruimte en stilte er komt om het contact met ons Zelf op steeds diepere lagen te ontdekken.

We zijn zoveel meer dan fysieke mensen in een fysieke 3D werkelijkheid. Wanneer we soeverein hebben leren leven kunnen we ons steeds verder gaan verdiepen in ons Zelf. Je bent dan niet meer zo druk om externe doelen na te streven. Je verlangt er juist naar om een simpeler en meer kwalitatief vervullend leven te leiden. Je wilt de diepte in, in het contact met je Zelf en anderen. 

Je wilt voorbij de oppervlakte gaan waar er alleen gesproken wordt over koetjes en kalfjes, over het weer en de maatschappij, over theorieën en standpunten, over plannen van aanpak en persoonlijke meningen. Wie zijn we voorbij al die ideeën over onszelf? Wie zijn we wanneer we gewoon zijn? Wanneer we tot rust komen in het NU? Wanneer we vrede hebben met Wat Is?

Wie zich echt gaat verdiepen in zichzelf en er tijd en ruimte voor creëert om in stilte naar binnen te keren, die gaat een ongekende wereld ontdekken. Dat is de wereld van ons bewustzijn; een grenzeloze ervaring waar geen einde aan komt wanneer we die gaan verkennen. We kunnen oneindig uitdijen in de ervaring van wie we Zijn. Expanderen in alle richtingen waarin onze aandacht maar kan gaan.

Hoe meer we onszelf opstellen in overgave, in de bereidheid om te ontvangen, hoe meer we ontdekken over ons Zelf en wat er allemaal voor ons klaar staat. Gevoelens, ervaringen, ontladingen, wijsheid, inspiratie, creativiteit, complete downloads aan informatie en communicatie. Onze innerlijke wereld is alles behalve saai. Onze hele werkelijkheid komt daar oorspronkelijk vandaan.

En dus wanneer wij terug keren naar die Bron, keren we terug naar onze Goddelijke Creatiekracht. We nemen de kortste, meest harmonieuze, meest simpele, meest gracieuze, meest vervullende route, omdat we ons laten leiden door de begeleiding die we van binnenuit ontvangen. Niet langer op de automatische piloot van je persoonlijkheid en alles wat die geleerd heeft en denkt te weten.

In contact met onze Essentie wordt het leven pas echt avontuurlijk en kunnen veranderingen sneller plaatsvinden dan ooit. Hoe meer wij met onze Manager uit de weg gaan, hoe meer het pad zich kan openbaren en ontvouwen. We hoeven alleen maar in een staat van toelaten te zijn zonder vast te houden aan allerlei aannames rondom Wie We Zijn, Waar We Zijn, Wanneer We Zijn, Wat We Zijn en Waarom we Zijn. Wie zichzelf compleet stript houdt de kern over: IK BEN.

Je persoonlijkheid heeft allemaal verlangens en voorkeuren in het aardse leven. Maar je IK BEN Essentie wil maar een paar dingen: zichzelf kennen, zichzelf ervaren, zichzelf tot expressie brengen en keer op keer weer thuiskomen in zichzelf. 

Hoe complex het leven in de 3D wereld ook (gemaakt) kan worden, in de wereld van onze IK BEN is alles simpel en overzichtelijk. We hoeven niets meer te zijn en we zijn tegelijkertijd alles al. Alles wat we ons voor kunnen stellen en nog zoveel meer… 

Multidimensionaal leven houdt in dat je je gewaar blijft van jouw IK BEN essentie terwijl je tegelijkertijd aanwezig bent in deze fysieke incarnatie in een menselijke lichaam. Je bent wel in de wereld, maar niet langer van de wereld. Je leeft in een veel groter speelveld dan anderen die zich nog niet verdiept hebben in zichZelf. Je gaat bijvoorbeeld gebruik maken van de mogelijkheid om door tijd en ruimte te reizen en contact maken met versies van jezelf die in de potentiële – nog niet ervaren – toekomst leven.

Wat er precies gaat gebeuren en zich gaat openen wanneer jij je gaat verdiepen in je Zelf kan ik natuurlijk niet voorspellen. Ieder van ons is een compleet Universum op zich waarin unieke dingen te ervaren, te beleven en te ontdekken zijn. 

Hoe meer schatten jij terugbrengt uit jouw innerlijke reizen, hoe authentieker je wordt en hoe meer je je hoogste potentieel vervult op aarde. Dat wat zich via jou kan openbaren is weer voeding voor wat zich vervolgens via anderen kan openbaren. We inspireren elkaar, we bouwen samen voort op het bewustzijn dat er al was. En elke keer wanneer we dieper duiken, individueel en collectief, ontwikkelt ons bewustzijn zich en ontstaat er meer vrijheid, meer vreugde, meer liefde, meer kracht, meer waardering en meer helderheid voor iedereen. Niet langer kauwen we voort op lineaire kennis uit het verleden. In plaats daarvan gaan we putten uit een circulaire oneindige bron in het NU. Dat is het begin van het proces van ontwaken als bewuste creators en moeiteloze manifestators van onze eigen realiteit. Klik op de knop hieronder om daarover verder te lezen.